QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC – Viễn cảnh và sứ mệnh

Các công ty cần có một dự định chiến lược – có một khát vọng được chia sẻ rộng rãi, có một mục tiêu rõ ràng và có một nỗi ám ảnh về chiến thắng – Đó là nhiên liệu để chạy cỗ máy

CÁC BÊN HỮU QUAN

– Các cá nhân hay nhóm
– Có tác động, và chịu tác động của các kết cục chiến lược,
– Họ có quyền đòi hỏi đối với thành tích của doanh nghiệp.

QUẢN TRỊ CÁC BÊN HỮU QUAN

Mỗi công ty

– Xây dựng chiến lược để thực hiện các đòi hỏi của bên hữu quan
– Dành sự quan tâm và nguồn lực để quản trị tất cả các bên hữu quan

Cần cố gắng nhận dạng các bên hữu quan quan trọng nhất và đặt ưu tiên cho các chiến lược có thể thỏa mãn các nhu cầu của họ

Phân tích tác động của các bên hữu quan, gồm:

– Nhận diện các bên hữu quan.
– Nhận diện các lợi ích và liên quan của mỗi bên
– Nhận diện những yêu cầu tác động lên tổ chức.
– Nhận diện bên hữu quan quan trọng nhất với triển vọng của tổ chức.
– Nhận diện các thách thức chiến lược gây ra

Bất kỳ công ty nào thất bại trong việc thỏa mãn nhu cầu của các khách hàng thì sớm muộn gì cũng sẽ thấy thu nhập của nó giảm sút và cuối cùng phải rút ra khỏi kinh doanh

VIỄN CẢNH VÀ SỨ MÊNH

Bản tuyên bố viễn cảnh và sứ mệnh như lời hiệu triệu, một bức tranh, một giấc mơ về tương lai của doanh nghiệp

Ý nghĩa

– Nói lên điều quan trọng sống còn của tổ chức
– Định hình và phác họa nên tương lai của tổ chức
– Hướng dẫn về điều cốt lõi phải bảo toàn, và tương lai thôi thúc tổ chức hướng tới.
– Giúp tổ chức làm sáng tỏ mục đích và ý nghĩa tồn tại của nó.

VIỄN CẢNH

Diễn tả các mục đích mong muốn cao nhất và khái quát nhất của tổ chức. Bày tỏ khát vọng về những gì mà nó muốn vươn tới

Viễn cảnh cần có một sự cuốn hút đầy xúc cảm, khuyến khích tổ chức dốc toàn tâm toàn lực của mình để đạt được lý tưởng.


Cấu trúc của viễn cảnh:

– Tư tưởng cốt lõi (Core ideology)
– Hình dung về tương lai (Envisioned future)

Tư tưởng cốt lõi

– Xác định đặc tính lâu dài của một tổ chức,
– Cung cấp chất kết dính cố kết toàn tổ chức
– Bao gồm hai phần phân biệt:
+ Các giá trị cốt lõi: một hệ thống các nguyên tắc và nguyên lý hướng dẫn;
+ Mục đích cốt lõi: là lý do cơ bản nhất để tổ chức tồn tại

Biết bạn là ai quan trọng hơn là bạn sẽ đi đâu, vì bạn sẽ đi đâu – điều đó sẽ thay đổi khi thế giới xung quanh bạn thay đổi

Các giá trị cốt lõi

– Là các nguyên tắc, nguyên lý nền tảng và bền vững của tổ chức.
+ Có những nguyên tắc tồn tại không phụ thuộc vào thời gian.
+ Tự thân, không cần sự biện hộ bên ngoài,
+ Có giá trị và tầm quan trọng với bên trong tổ chức.

– Nhận diện
+ Cần sàng lọc tính chân thực, -> xác định giá trị nào thực sự là trung tâm
+ Các giá trị phải đứng vững trước kiểm định của thời gian

Một công ty lớn cần xác định cho chính mình những giá trị được giữ làm cốt lõi, độc lập với môi trường hiện tại, với yêu cầu cạnh tranh và cách thức quản trị

– ví dụ
+ Nordstrom
Phục vụ khách hàng – thậm chí hướng tới dịch vụ phụ – là các thức sống của mà có thể thấy gốc rễ của nó từ 1901

+ Bill Hewlett & David Packard (HP)
Sự tôn trọng cá nhân sâu sắc, cống hiến vì chất lượng và độ tin cậy chấp nhận được, gắn bó trách nhiệm cộng đồng, và xem công ty tồn tại là để đóng góp kỹ thuật cho sự tiến bộ và thịnh vượng của nhân loại

+ William Procter và James Gamble: văn hóa của P&G
Sự tuyệt hảo của sản phẩm như một chiến lược cho thành công mà hầu như đó là một nguyên lý có tính tín ngưỡng

Mục đích cốt lõi
Vai trò chủ yếu của mục đích cốt lõi là để dẫn dắt và thôi thúc, truyền cảm hứng (chứ không phải để gây khác biệt)

– Là lý do để tổ chức tồn tại
+ Là động cơ thúc đẩy có trong tâm trí mọi người
+ Nó không chỉ mô tả kết quả hay khách hàng mục tiêu của tổ chức, nó giữ sức sống của tổ chức

Mục đích (mà nên là 100 năm sau) không được nhầm lẫn với các mục tiêu và các chiến lược kinh doanh (có thể thay đổi nhiều lần trong 100 năm đó)

Khám phá tư tưởng cốt lõi

– Không sáng tạo, hay thiết lập tư tưởng cốt lõi -> chúng ta chỉ khám phá tư tưởng cốt lõi.
– Không thể suy luận ra tư tưởng cốt lõi nó, tìm kiếm nó từ môi trường bên ngoài. Tư tưởng cốt lõi bộc lộ bởi sự khám phá bằng quan sát tinh tế từ bên trong.
– Tư tưởng phải đích thực.

Một khi bạn đã hiểu rõ về tư tưởng cốt lõi, bạn sẽ cảm thấy tự do khi thay đổi bất cứ điều gì thuộc về nó

Hình dung tương lai

– Truyền đạt ở dạng cụ thể – những gì rõ ràng, sống động, và hiện thực.
– Nó bao trùm một thời gian chưa hiện thực hóa với khát vọng, hy vọng, mơ ước
Gồm:
+ Mục tiêu thách thức (BHAG)
+ Mô tả sống động

Viễn cảnh – Mục tiêu thách thức (BHAG), đó là mục tiêu:

-> Lớn (Big)
-> Thách thức (Hairy)
-> Táo bạo (Audacious)

– Cổ vũ mọi người – cuốn hút họ. Nó hữu hình, tiếp sức mạnh và tập trung cao độ.
– BHAG không cần giải thích.
– BHAG áp dụng cho toàn bộ tổ chức với nỗ lực 10 – 30 năm
– BHAG cần cố gắng vượt bậc và có lẽ một chút may mắn.

Mô tả sống động

– Là một bản mô tả cụ thể, hấp dẫn và rung động mạnh mẽ về điều BHAG muốn đạt được.
– Giải thích viễn cảnh bằng từ ngữ của bạn vào bức tranh, nghĩ về việc tạo ra một bức tranh mà con người có thể nhớ trong đầu họ.
– Bộ phận chủ yếu của bản mô tả sinh động: là nỗi đam mê, xúc cảm, và sức thuyết phục là.

Một vài điểm lưu ý

– Đừng lẫn lộn tư tưởng cốt lõi và hình dung tương lai. Đặc biệt, đừng lẫn lộn tư tưởng cốt lõi và BHAG.
+ Mục đích cốt lõi – không phải là một vài mục tiêu cụ thể – đó là lý do tồn tại.
+ BHAG là mục tiêu được khớp nối rõ ràng.
+ Mục đích cốt lõi có thể không bao giờ hoàn thành <> BHAG có thể đạt được trong khoảng 10 đến 30.
+ Mục đích cốt lõi như ngôi sao chỉ phương và mãi theo đuổi.<> BHAG là ngon núi phải leo..
– Tư tưởng cốt lõi là sản phẩm của một quá trình khám phá <> Hình dung tương lai lá quá trình sáng tạo.
– Sẽ không có ý nghĩa khi nói hình dung về tương lai đúng hay sai.
Với sự sáng tạo – và nhiệm vụ là sáng tạo ra tương lai, không dự kiến trước được – không có câu trả lời đúng.
– Một hình dung tương lai bao gồm các câu hỏi chủ yếu như:
+ Nó có cho chúng ta khơi thông những tinh hoa của mình hay không?
+ Chúng ta có thấy hào hứng không?
+ Nó có thôi thúc hướng tới hay không?
+ Nó có làm mọi người đi theo không?
+ Hình dung về tương lai có đủ sức hấp dẫn để liên tục động viên tổ chức thậm chí những nhà lãnh đạo, người thiết lập các mục tiêu đó không còn nữa.

BẢN TUYÊN BỐ SỨ MỆNH

– Là một mệnh lệnh then chốt về cách thức mà một tổ chức nhìn nhận về các đòi hỏi của các bên hữu quan.
+ Là một cơ sở để đáp ứng cho viễn cảnh.
+ Tập trung vào sự thay đổi mong muốn của tổ chức.
+ Là tiêu điểm và là hiệu lệnh nhằm giải phóng tiềm năng của tổ chức,
+ Song nó vẫn là những gì có khả năng đạt được trong một khoảng thời gian.

– Tuyên bố sứ mệnh phục vụ cho nhiều người nghe.
+ Bê trong, nó cung cấp tâm điểm và xung lượng cho các hoạt động của tổ chức.
+ Bên ngoài (những người cấp vốn, nhà cung cấp, cộng đồng…) họ có thể xác định mong muốn thiết lập và phát triển các quan hệ với tổ chức hay

– Bản tuyên bố sứ mệnh tạo ra nền tảng cho toàn bộ công tác hoạch định.

– Mỗi tuyên bố sứ mệnh có thể có các cụm từ gợi lên:
+ Khách hàng,
+ Sản phẩm,
+ Cách thức phục vụ…
+ Và không thể thiếu một tham vọng “trở thành số 1”; “Tốt nhất”; hay “ Người cung cấp hàng đầu…”. Ý đồ chiến lược

“Nếu bạn không yêu cầu điều gì đó khác thường, bạn sẽ không có bất cứ gì ngoài những kết quả bình thường…”

– Ý đồ chiến lược – mục tiêu bao quát đầy tham vọng để thách thức một tổ chức.
+ Cho một ý nghĩa định hướng hay mục đích đối với công ty
+ Chỉ dẫn việc ra các quyết định chiến lược và phân bổ nguồn lực
+ Thúc ép các nhà quản trị
-> Tìm ra những điều quan trọng để cải thiện cách thức tiến hành kinh doanh,
-> Và với những cách thức đó mới đạt đến mục tiêu thách thức.

ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG & ĐỊNH NGHĨA KINH DOANH

– Là bước đầu tiên khi xây dựng sứ mệnh:
+ Hoạt động kinh doanh của chúng ta là gì?
+ Nó sẽ là gì?
+ Nó nên là gì

Hoạt động kinh doanh của chúng ta là gì?

– Derek F. Abell đã gợi ý trả lời : Nên xác định hoạt động kinh doanh trên ba phương diện:
+ Ai sẽ được thỏa mãn (Nhóm khách hàng nào?),
+ Họ sẽ được thỏa mãn về điều gì (Khách hàng cần gì?),
+ Cách thức thỏa mãn nhu cầu khách hàng (bằng các kỹ năng hay năng lực khác biệt nào?).

Họ sẽ được thỏa mãn về điều gì (Khách hàng cần gì?)

Khuôn mẫu của Abell cho phép lợi dụng được những sự thay đổi của môi trường.

CÁC GIÁ TRỊ

– Khẳng định cách thức của các nhà quản trị:
+ Tự kiểm soát,
+ Tiến hành kinh doanh,
+ Muốn tạo dựng đặc tính của tổ chức.
– Điều khiển hành vi trong tổ chức,
– Là nền tảng văn hóa tổ chức của công ty
– Như một người dẫn dắt lợi thế cạnh tranh.

CÁC ĐẶC TÍNH MỤC TIÊU

Để có ý nghĩa mục tiêu phải có bốn đặc tính.
– Thứ thất, một mục tiêu được coi là thiết lập tốt nếu nó chính xác và có thể đo lường.
– Thứ hai, một mục tiêu được thiết lập tốt phải hướng đến các vấn đề quan trọng.
– Thứ ba, một mục tiêu được thiết lập tốt phải mang tính thách thức nhưng có thể thực hiện (thực tế).
– Thứ tư, một mục tiêu được xây dựng tốt nên xác định với một khoảng thời gian
– Và cuối cùng, điểm cần nhấn mạnh ở đây là các mục tiêu tốt cung cấp các công cụ để đánh giá sự thực thi của các nhà quản trị.

MỤC TIÊU DÀI HẠN & NGẮN HẠN

– Mục tiêu cực đại hóa thu nhập cho cổ đông
– Tiềm ẩn về các vấn đề ngắn hạn
– Các mục tiêu dài hạn
+ Để chống lại hành vi định hướng ngắn hạn, các nhà quản trị cần bảo đảm rằng họ chấp nhận các mục tiêu mà nếu đạt được sẽ tăng hiệu suất dài hạn và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
+ Sự thỏa mãn của khách hàng,
+ Hiệu quả, năng suất của nhân viên
+ Chất lượng sản phẩm và sự cải tiến.

=> Biện pháp Cần đầu tư dài hạn vào nhà xưởng, máy móc thiết bị, R&D, con người và các quá trình.
=> Mục đích: Tăng cường vị thế cạnh tranh của công ty; Thúc đẩy khả năng sinh lợi dài hạn
=> Cực đại hóa thu nhập cho những người đang giữ cổ phiếu của công ty

CHIẾN LƯỢC VÀ ĐẠO ĐỨC

– Mọi hành động chiến lược đều tác động đến sự thịnh vượng của các bên hữu quan
– Nâng cao sự thịnh vượng cho một số nhóm hữu quan, nó lại có thể làm tổn hại đến các nhóm khác.
=> Một quyết định như thế nào là đạo đức?.

Mục đích của đạo đức kinh doanh:
– Công cụ để đối phó với sự phức tạp mang tính đạo đức,
– Có thể nhận diện và suy nghĩ thông qua việc thực hiện các quyết định chiến lược một cách có đạo đức.

Nhiệm vụ đạo đức kinh doanh:
– Các quyết định kinh doanh phải có cấu thành đạo đức
– Các nhà quản trị phải cân nhắc các hàm ý đạo đức trong quyết định chiến lược

Định hướng phát triển môi trường đạo đức của tổ chức

Tư duy trên cơ sở các vấn đề đạo đức

– Bước 1: Đánh giá một quyết định chiến lược đã đề ra trên quan điểm đạo đức.
+ Nhận dạng các bên hữu quan mà quyết định sẽ tác động tới và tác động bằng cách nào.
+ Xem xét quyết định chiến lược có vi phạm quyền của bên hữu quan nào hay không.

– Bước 2: Đánh giá khía đạo đức của quyết định chiến lược đã đề ra, với những thông tin có được từ bước 1.
+ Dựa trên các nguyên tắc đạo đức mà dễ bị vi phạm.
+ Có thể được chiếu theo bản tuyên bố sứ mệnh hoặc các tài liệu khác của công ty
+ Các nguyên tắc chắc chắn mà chúng ta phải chấp nhận nó với tư cách là các thành viên trong xã hội –

– Bước 3: Thiết lập một ý định đạo đức.
+ Đặt các quan tâm đạo đức lên trên các quan tâm khác khi quyền của các bên hữu quan hay các nguyên tắc đạo đức then chốt bị vi phạm.

– Bước 4: yêu cầu công ty tham gia vào hành vi đạo đức.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

– Bắt buộc để tạo ra chuẩn mực xã hội trong quá trình ra quyết định chiến lược.
– Khi đánh giá các quyết định từ một triển vọng đạo đức nên có giả định hướng nâng cao sự thịnh vượng của toàn xã hội.

– Các mục tiêu cụ thể gồm:
+ Nâng cao sự thịnh vượng của các cộng đồng mà công ty đang hoạt động,
+ Cải thiện môi trường,
+ Trao quyền hợp pháp cho người lao động để cho họ một cảm giác về giá trị bản thân.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: