Lãnh đạo là gì?

Lãnh đạo là gì?

Cùng với việc đề ra khuôn khổ hoạt động, các giá trị và tạo động lực cho nhân viên, phân bổ ngân sách và các nguồn lực, nhiệm vụ của người lãnh đạo là xác định phương hướng tổng thể để tạo thuận lợi cho việc lựa chọn các giải pháp, đảm bảo những nỗ lực của tổ chức được thực hiện một cách có trọng tâm.

Trách nhiệm của người lãnh đạo gồm:

  • Đại diện cho các bên liên quan lãnh đạo tổ chức;
  • Chỉ đạo thực hiện thông qua một sứ mệnh hoặc mục đích;
  • Hình thành và thực hiện những thay đổi về chiến lược của tổ chức;
  • Theo dõi và giám sát các hoạt động, đặc biệt các hoạt động liên quan đến kết quả tài chính, năng suất, chất lượng, các dịch vụ mới và phát triển nhân lực;
  • Cung cấp các chính sách và hướng dẫn thực hiện cho các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và các thay đổi trong chiến lược.

Dưới đây  là 6 quan niệm phổ biến về lãnh đạo:

Sai Đúng
Quan niệm 1 Lãnh đạo chỉ tổn tại ở cấp cao nhất của tổ chức. Lãnh đạo cần thiết đối với tất cả các cấp trong một tổ chức.
Quan niệm 2 Lãnh đạo là một kỹ năng hiếm có Ai cũng có khả năng lãnh đạo.
Quan niệm 3 Kỹ năng lãnh đạo là bẩm sinh, không phải do rèn luyện Kỹ năng lãnh đạo có thể đạt được từ quá trình học hỏi, rèn luyện
Quan niệm 4 Những người lãnh đạo là những người có sức thuyết phục Một số người lãnh đạo có sức thuyết phục nhưng hầu hết là không
Quan niệm 5 Người lãnh đạo kiểm soát, chỉ đạo, thúc giục,  lôi kéo. Lãnh đạo không phải là thực hiện quyền lực mà là trao quyền cho người khác
Quan niệm 6 Chức năng của người lãnh đạo chỉ giải quyết những vấn đề phức tạp Chức năng lãnh đạo là đương đầu với sự thay đổi, còn chức năng quản lý là đương đầu với các phức tạp

Vai trò của người lãnh đạo có tầm chiến lược:

Một nhà lãnh đạo có tầm chiến lược phải có khả năng chỉ đạo tổ chức của mình. Người đó phải đảm bảo rằng các mục tiêu và chiến lược dài hạn được xây dựng và những nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện phải hiểu rõ và ủng hộ những mục tiêu và chiến lược này.

  • Những chiến lược dự kiến sẽ được thực hiện thông qua một cơ cấu tổ chức do nhà lãnh đạo có tầm chiến lược lựa chọn.
  • Người lãnh đạo phải thiết lập một hệ thống thông tin để giúp nhân viên có thể hiểu rõ về chiến lược, ngoài ra đảm bảo người lãnh đạo chiến lược được cập nhật về những thay đổi đang diễn ra.

Sự khác biệt giữa người quản lý và người lãnh đạo

Khi quản lý, chúng ta: Khi lãnh đạo, chúng ta:
Giải quyết những công việc cần phải làm trong ngày hôm nay Dự đoán trước những khả năng có thể xảy ra trong ngày mai.
Nỗ lực đem lại cho tổ chức nhiều hơn bằng cách duy trì các hoạt động. Cố gắng triển khai công việc và đưa ra những việc mới.
Dựa trên các nguyên tắc và quy trình để đảm bảo các hoạt động được thực hiện theo đúng kế hoạch và đồng bộ – Làm như tôi nói Dẫn dắt bằng việc nêu gương thông qua các hành động để chứng minh giá trị của công việc – Làm như tôi làm
Truyền đạt rõ ràng các chỉ dẫn để mọi người hiểu và thực hiện theo Biết lắng nghe để có thể hiểu và thể hiện sự tôn trọng
Cung cấp các chi tiết để công việc được hoàn thành Chia sẻ với nhân viên về mục tiêu chung để chỉ cho họ thấy vị trí của họ trong đó.
Sử dụng các kỹ năng để xác định phương pháp và các hệ thống Đưa ra hướng dẫn tổng thể và thỉnh thoảng kiểm tra.
Sử dụng chuỗi mệnh lệnh để truyền đạt các chỉ dẫn Trao quyền cho mọi người làm những gì mà họ cho là tốt nhất
Trợ cấp cho nhân viên làm những công việc khó khăn Cùng làm việc với mọi người để xây dựng những nhiệm vụ đáng làm.
Thúc giục mọi  người làm việc nhiều hơn Động viên mọi người phát huy hết khả năng làm việc của mình
Dựa vào các chuyên gia và giao nhiệm vụ cho những người có năng lực nhất Thành lập các nhóm giải quyết các vấn đề phức tạp
Giảm thiểu sự phản đối bằng cách sử dụng kết hợp các phương pháp logic và dữ liệu Nâng cao cam kết bằng cách kêu gọi mọi người chủ động tham gia
Giảm thiểu tối đa sự lo sợ thay đổi Phát huy tối đa lòng nhiệt huyết và dám chấp nhận thử thách của sự thay đổi
Giảm thiểu rui ro và tránh mắc những sai lầm Khuyến khích thử nghiệm, đổi mới và chấp nhận rủi ro
Cố gắng đơn giản hóa, rõ ràng và giữ tính liên tục Chấp nhận khó khăn và không ngại sự xáo trộn
Chú ý tính chính xác và hiệu quả

– Hãy làm đúng

Chú trọng tính trung thực và chính thực

– Hãy làm những gì được xem là đúng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: